Andøya flystasjon:

NATO: Interesse av «stabilitet» i Arktis

Forsvarsalliansen NATO vil ikke formelt gå ut med hva de mener om flytting av de maritime overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, som de anser som et nasjonalt anliggende. Men de ønsker sikkerhet og stabilitet i området, sier de i en uttalelse til VOL.

Flybasen på Andøya tar også imot fly fra allierte styrker, som den amerikanske.  Foto: Andøyposten

Pluss

I debatten om hvorvidt flystasjonen for maritim overvåkning bør flyttes til Evenes eller forbli på Andøya, er sikkerhetspolitiske interesser noe som stadig trekkes fram.