Klubben i Alsvåg nekter å gi opp ungdomstrinnet:

– Avgjørelsen baseres på synsing

Klubben ved Alsvåg skole klarer ikke å slå seg til ro med politikernes beslutning om å legge ned ungdomstrinnet i bygda i budsjettbehandlinga. – Vi har blitt møtt med en stadig skiftende argumentasjon, sier de ansatte, som sliter med å skjønne politikernes begrunnelse. De ber skoleeier om svar.

Lærere tilknyttet ungdomstrinnet: Tommy Hoholm, Geir Arne Haugom, Christian Salvesen og Håvard Bråthen, sammen med klubbleder Inger-Lise Evensen og inspektør Hogne Pettersen. Ann Jorid Stavnes, Inger Lise Johnsen, Susanne Jürgensen, Susanne Pettersen og Tor Storm var ikke til stede da bildet ble tatt.   Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Ungdomstrinnet i Alsvåg har i likhet med de andre bygdeskolene i kommunen hatt nedleggingsspøkelset hengende over seg i mange år. I 2016 ble de sågar vedtatt nedlagt, før kommunestyret snudde og skrotet eget vedtak i en lovlighetskontroll. Det var med en erkjennelse av at saken ikke var tilstrekkelig belyst i forkant.