Hevder de ikke har et konkret rusproblem ved Sortland ungdomsskole, men:

Politiet: – Det er en liten håndfull elever vi følger opp spesifikt med tanke på rus

VOL har over lengre tid fått tips om salg av narkotika til elever ved Sortland ungdomsskole. Både politiet og skolen bekrefter at det er noe de også har fått, men at de ikke har noen konkrete saker eller hendelser å vise til.
Pluss

– Skolen har ingen konkrete tips om narkotika salg eller bruk. Det blir ofte sagt at det er lett tilgjengelig på Sortland. Skolen er oppmerksom på dette og følger med om det er tegn blant elevene som kan tyde på at noen av de er involvert. Vi vil også oppfordre foreldrene til å følge med sine elever. Ellers har skolen godt samarbeid med politiet og vil nå sette i gang en informasjonsrunde som en del av dette samarbeidet, sier rektor ved Sortland ungdomsskole, Vidar Halvorsen.

Det rektoren sier bekreftes også av Runar Slåttnes i politiet i Vesterålen.


Runar Slåttnes med advarsel til ungdommen under ruskonferanse:

- Ta vare på hverandre – valgene dere tar i dag kan påvirke resten av livet deres

Runar Slåttnes i politiet har hatt rus som fagområde siden 1992. Tirsdag delte han sine erfaringer med elevene i ungdomsskolene i Sortland.

 

– Vi kan ikke si noe konkret. Vi jobber tett opp mot alle skolene i Vesterålen om forebyggende arbeid generelt, sier Slåttnes. På spørsmål om de har fått konkrete tips, eller jobber mot konkrete personer, sier han:

– Det jeg kan si er at vi har jobbet opp både mot Sortland ungdomsskole og den videregående skolen med tanke på rus. Det er en liten håndfull elever ved ungdomsskolen som vi følger opp og som vi har jevnlig kontakt med på grunn av uønsket atferd over tid, sier Slåttnes.

Runar Slåttnes i politiet i Vesterålen  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

– Alkohol mest utbredt

Slåttnes sier at det mest utbredte problemet med ungdom i ungdomsskolealder er alkohol.

Undersøkelser blant ungdom viser at det er en liten prosent av ungdom nede i ungdomsskolealder som har et problematisk forhold til alkohol og rus.

– Alkoholen er nok det største og mest synlige problemet, da spesielt fra tiende klasse og oppover. Det neste steget for mange er da å prøve hasj. Bak det ligger legaliseringsdebatten. De ungdommene som kanskje er søkende og spørrende får med seg denne debatten og den gjør det spennende og litt «ufarlig» å prøve. Så er hasj noe som er lett tilgjengelig. Alle kjenner noen som kjenner noen som kan få tak i, sier Slåttnes.

– Hva med hardere stoffer?

– De fleste har fått med seg at misbruken av amfetamin er utbredt i Vesterålen. Jeg er bekymret for at også så unge mennesker som de på ungdomsskolen skal prøve seg på det. De som først er spørrende og søkende, kan også lett begynne på de hardere stoffene. Der du får tak i hasj, får du også tak i amfetamin.

Bekymringssamtale

Hva gjør så politiet for å komme disse problemene i møte?


Tidligere rusmisbruker Siv-Elin Reitan:

- Jeg skulle ønske jeg hadde tatt andre valg

Under tirsdagens ruskonferanse i regi av Sortland ungdomsråd fikk ungdomsskoleelever stifte bekjentskap med en som hadde god kjennskap til problematikken.

 

– Når det er konkrete ungdommer vi er bekymret for, enten det er atferd, rus eller det å forsøke å skaffe seg vinning gjennom salg, så tar vi de inn til en bekymringssamtale. Vi vil da også ta en samtale med foresatte og ha en tett og god dialog med skolene, sier Slåttnes som også drar frem det arbeidet politiet gjør over tid.


Sortland ungdomsråd arrangerer stor ruskonferanse i dag:

- Ta vare på dem som sier nei til alkohol

Tirsdag var det duket for Ruskonferanse i regi av Sortland ungdomsråd.

 

– I regi av Sortland ungdomsråd hadde vi i fjor en ruskonferanse på Sortland. Vi drar også ut på klassebesøk hvor vi har samtaler med elevene og så driver vi med arbeid rundt rusatferd generelt.

Fremover vil denne jobben også intensiveres.

– Vi kommer til å stille opp på foreldremøter og fortelle litt om hvordan situasjonen er. Mange foreldre tenker at dette ikke gjelder deres barn. Det som er sikkert er at det er viktig for de å vite hva som rører seg også på ungdomsskolenivå.