Andenes fiskemottak:

– Det beste året noensinne

– 2017 ble det beste året noensinne for Andenes fiskemottak, sier Leif Kvivesen, som ønsker samme trykk inn i det nye året.

FORNØYD – 2017 ble det beste året noensinne for Andenes fiskemottak. Vi håper på like stor aktivitet i 2018, sier Leif Kvivesen, som her står med og foran noe av årets fangst som er klar for utsending fra mottaket.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andenes fiskemottak er eid av portugisiske Rui Costa e Sousa & Irmäo, SA i Aveiro. Mottaket ble etablert i 2010.

– Mer produksjon

– 2017 ble det beste året vi har hatt siden etableringen. En høvelig god vintersesong, leveranser fra Bjørnøya (mørebåten «Genesis») og mye sei i desember gjorde at vi fikk fylt året med mer produksjon enn tidligere. Vi håper å kunne videreføre det i 2018, sier Kvivesen.


Leverte levende torsk

Det er sjelden det leveres torsk i Andøy på denne tiden av året. Ekstra spesielt er det at den er sprell levende på kaikanten.

 

Han sier at mottaket selger omtrent halvparten av fisken de tar imot som fersk, mens resten selges som saltfisk.

– Akkurat nå er det gode priser for ferskfisken, men vi håper å starte saltfiskproduksjonen i neste uke, sier Kvivesen, som må avbryte intervjuet for å ta i mot ei bestilling på ferskfisk.

– Denne uken har vi hatt besøk av kjøpere fra Nederland. Tilbakemeldingen vi fikk er at vi har det fineste anlegget de har besøkt og hadde den fineste fisken. Det er jo hyggelig, sier Kvivesen.

– Styrker havna

På andre siden av havna er Jangaard Export i ferd med å sluttføre byggingen av sitt nye fiskemottak. Kvivesen synes det er flott.

– Her har det vært konkurranse siden vi startet opp. Et nytt fiskemottak er ei positiv utvikling for havna på Andenes. Det vi begge sliter med, er for liten dybde inne ved kaiene. Det gjør at vi har problemer med å ta inn større kystbåter. «Genesis» har stått på grunn ved kaia vår flere ganger. Per i dag har vi ikke dybde nok ved kaiene for framtiden, sier Kvivesen.


50 metringen «Genesis» kom seg løs:

Stod bom fast i bunnen i Andenes havn

Torsdag formiddag kom «Genesis» inn til Andenes fiskemottak for å levere. Det gikk ikke bra.

 

– Derfor var det skuffende at man ikke kom i gang med havneutbyggingen på Andenes i år, legger han til.

Kystbåter

Innen fiskerinæringen er det naturen som styrer, både når det gjelder fisk og vær.

– Akkurat nå er de større kystbåtene på sildefiske. De starter ikke opp med torskefiske før et stykke ut i februar. Det er ei utfordring for råstofftilgangen, sier Kvivesen.