Andenes fiskemottak:

– Det beste året noensinne

– 2017 ble det beste året noensinne for Andenes fiskemottak, sier Leif Kvivesen, som ønsker samme trykk inn i det nye året.

FORNØYD – 2017 ble det beste året noensinne for Andenes fiskemottak. Vi håper på like stor aktivitet i 2018, sier Leif Kvivesen, som her står med og foran noe av årets fangst som er klar for utsending fra mottaket.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andenes fiskemottak er eid av portugisiske Rui Costa e Sousa & Irmäo, SA i Aveiro. Mottaket ble etablert i 2010.