IGA bygg på Melbu eklært konkurs

– Eiendeler er solgt unna for å betjene gjeld

Byggefirmaet IGA bygg har begjært oppbud, og dermed blir det konkurssak. Forrige uke åpna konkursboet.
Pluss

IGA bygg i Hadsel har meldt oppbud. Det betyr at selskapet selv har sett at det ikke er grunn for videre drift, og vedtatt oppløsning.

Konkurs i selskapet ble åpna 19. januar, men foreløpig er det ikke mulig å si noe om innkomne krav.

– Det skjer ganske mye i den første uka når et konkursbo åpner, så jeg har ikke oversikt ennå over innmeldte krav, sier bostyrer John-Petter Karlsen.

Lite verdier

Det han derimot kan si noe om, er statusen i boet.

– Når det gjelder eiendeler, kan det synes som om selskapet har solgt unna og kvitta seg med eiendelene for å kunne betjene gjeld, i et forsøk på å få selskapet til å overleve. Ved første øyekast ser det ikke ut til å være mye eiendeler av verdi, sier han.

Mulig innstillingsbo

Karlsen forklarer hva som skjer om det ikke er nok verdier til å dekke kravene fra kreditorer:

– Om det viser seg at det ikke er noen verdier, og kravene overstiger verdiene, er dette et innstillingsbo. Det betyr at det ikke er midler til å drive noen stor bobehandling, og boet vil avsluttes raskt. Da blir det konkurs, og ved en konkurs er det å forvente at man ikke får inn verdier, sier han.

VOL har ikke lykkes i å få tak i styreleder i selskapet.