Mange katolikker i Vesterålen

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det er mange katolikker i Vesterålen. Totalt er det 110 tros- og livssynssamfunn som har medlemmer i regionen – i tillegg til Den norske kirken.

KATOLIKKER Pave Frans (her på besøk i SVerige) er øverste leder for katolikkene. Nest etter Den norske kirken, er Tromsø stift av den katolske kirke det største trossamfunnet i Vesterålen.  Foto: Jonas Ekströmer/TT

Pluss

I prosent av folketallet er 7 prosent av befolkningen i Vesterålen med i et alternativt tros- eller livsynssamfunn. Andelen er lavest i Hadsel (6 prosent) og høyest i Andøy (8 prosent). Kirken har til sammenligning over 80 prosent oppslutning i alle kommunene i regionen. Sortland har den største andelen der 83,8 prosent av befolkningen er medlem av Kirken (SSB-tall for 2016).