NAROM-sjefen håper på byggestart allerede til høsten:

Vil bygge ut for over 40 millioner kroner

Norsk senter for romrelatert opplæring (NAROM) vokser. Flere ansatte og økt aktivitet krever utvidelse av bygningsmassen med 1.000 kvadratmeter.

Påbygg: Det planlagte påbygget vil gi rom for blant annet 20 kontorer, og vil ligge over dagens resepsjonsområde i Romskipet Aurora. – Vi har definert et rombehov på cirka 1.000 kvadratmeter, og med forbehold om at kravspesifikasjonen ikke er klar, vil det koste mellom 40 og 45 millioner kroner, sier Hansen.  Foto: Norconsult

Pluss

I 2017 ble bevillingen til NAROM økt fra 8,6 til 15 millioner kroner i revidert statsbudsjett. For 2018 ligger det 15,4 millioner kroner inne som grunnbevilling i det ordinære budsjettet.