Alle kontorer unntatt Bø:

Kutter åpningstida på NAV-kontor i Vesterålen

Åpningstida på «drop-in» ved 5 av 6 NAV-kontorer i Vesterålen reduseres. – Vi ønsker heller å møte brukerne på en annen måte, med godt forberedte veiledere, sier Espen Gundersen ved NAV Sortland.

Espen Bjørnsund Gundersen tror omleggingen vil gi flere fornøyde brukere.   Foto: Arkivfoto

Pluss

NAV Sortland reduserer sin åpningstid for såkalt «drop-in» til tre dager, med seks timer åpent totalt i uka. Åpningsdagene for drop-in er mandag, tirsdag og torsdag fra 12 til 14.  Reduksjonen gjelder for alle NAV-kontor i Vesterålen, unntatt Bø.