Partene tause før rettssak rundt Tinden-avgjørelse

Frid Halmøy har tatt ut søksmål mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden. Hverken Halmøys eller stiftelsens advokater ønsker å forhåndsprosedere saken.
Pluss

Stiftelsen Handelsstedet Tinden, som har som formål å bevare det kulturhistoriske og fredede anlegget i Øksnes Vestbygd, skapte overskrifter i lokalmediene i juni. Dette etter at det ble kjent at stiftelsen har vedtatt å endre sine vedtekter, som blant annet innebærer at familien Halmøys rettigheter i Tinden strykes.


Styrestriden i Tinden fortsetter i retten:

Frid Halmøy har tatt ut søksmål

Striden om Stiftelsen Handelssted Tinden fortsetter. 19. og 20. april skal Vesterålen tingrett behandle et søksmål fra Frid Halmøy.

 

Striden omkring det gamle handelsstedet har flere fasetter, og Stiftelsestilsynet avgjorde i september ett av stridspunktene: En vedtektsendring, som innebærer at familien Halmøy taper styrerettigheter, ble godkjent.

Frid Halmøy ber om rettens medhold i at hun er styremedlem i stiftelsen, og hun krever saksomkostningene sine dekket. Halmøy mener at styret gjorde en feil da de vedtok å endre vedtektene i januar 2017. Dette vedtaket ber hun Vesterålen tingrett erklære ugyldig.


Stiftelsestilsynet godkjenner Tinden-endringer

Stiftelsestilsynet har godkjent Stiftelsen Handelsstedet Tindens vedtektsendringer, som innebærer at familien Halmøys rettigheter strykes.

 

VOL har snakket med advokaten til saksøkte, Stiftelsen Handelsstedet Tinden Henning Brath. Han er ordknapp i forkant av saken.

– Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere saken utover å påpeke at min klient mener at søksmålet er uberettiget og at det var nødvendig  å avsette Halmøy fra styret av hensyn til Stiftelsen.

Halmøys advokat også taus

Morten Berg er saksøker Frid Halmøys advokat. Han sier følgende i forkant av saken.

– Søksmålet gjelder gyldigheten av et styrevedtak i stiftelsen høsten 2016, om å avsette Frid Halmøy som styremedlem i stiftelsen. Videre er det lagt ned påstand om at et senere styrevedtak om endring av stiftelsens vedtekter er ugyldig.


Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.

 

På spørsmål om hvorfor de eventuelt mener de har en god sak, sier Berg:

– Svar på de øvrige spørsmålene ville lett få preg av prosedyre fra min side, noe jeg mener ikke hører hjemme i pressen. En kortfattet redegjørelse for grunnlaget for søkmål vil finnes i sluttinnleggene to uker før hovedforhandlingen. Denne er offentlig, sier han.

19. og 20. april skal Vesterålen tingrett behandle søksmålet.