– Helikoptersaken er blitt en skandale

Mener NH90-kjøpet bør annulleres

SV-politiker Marius Meisfjord Jøsevold er dypt provosert over forsvarssjefens konklusjon om at NH90-helikoptrene ikke vil være egna for Kystvakta. Han mener hele kontrakten bør heves.

Marius Meisfjord Jøsevold er leder for Nordland SV.  Foto: Gaute Bergsli

Pluss

– Det er en skandale. Nå er det 17 år siden vi bestilte NH90, og vi har fortsatt ikke fått operative helikoptre. I beste fall får vi helikoptre i en uviss framtid. Når det finnes andre alternativer, bør vi kjøpe dem i stedet, sier SV Nordland-leder Marius Meisfjord Jøsevold.

Han mener regjeringa burde kansellere NH90-kjøpet, og for eksempel kjøpe Sea Hawk-helikopter i stedet.

Forsvarssjefen: ikke gode nok

Bakgrunnen for utspillet er at det i forrige uke ble kjent at Forsvarssjefen i en anbefaling til regjeringa, foreslår at NH90-flyene som er bestilt skal gå til Marinens fregatter, i stedet for til Kystvakta.

Helikoptrene som er bestilt, er ikke egnet til oppgavene Kystvakta behøver dem til, er hans konklusjon.

– Kravspesifikasjonene for å gjennomføre produksjonen som man etterspør, flyvetimer på 5400, og så får man 2100 timer ut, oppsummerer Jøsevold.


Rapport: NH90-helikoptre ikke egna for Kystvakta

Kystvakta ikke informert om helikopterrapport

Kystvakta har ikke blitt framlagt og involvert i arbeidet med rapporten om NH90-helikoptrene. En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) anbefaler at disse helikoptrene kun skal brukets av marinens fregatter.

 

Rapporten hvor Forvarssjefen konkluderer med dette, har ikke sett på hvilke andre helikoptre som vil være bedre egnet. Forsvarssjefen mener man i stedet bør leie inn private helikoptre ved behov. Det kan fort bli juridisk komplisert, menr Jøsevold, som heller mener man bør kansellere avtalen og kjøpe andre helikoptre.

– Man må betale seg ut av en sånn kontrakt, men siden Sea Hawk er ferdigutvikla, så vil prisen være såpass mye lavere enn NH90, at man antagelig kan komme billigere unna.

Vil løfte saken

– Jeg kommer til å forfølge denne saken. For SV sin del, som er spesielt opptatt av ressursforvaltninga, som dette henger nært sammen med, er det tydelig at Kystvakta ikke kan utføre de oppdragene de skal.

Konsekvensen av å ikke skaffe nye helikoptre, betyr en svekka Kystvakt, som ikke får gjort oppgavene de er pålagt, er hans syn.

– Om man ikke annullerer kontrakten, så sier jo forsvarssjefen i praksis at alle NH90-helikoptrene trengs til fregattene. Det betyr at de står uten helikoptre, sier han.


For lite helikopterkapasitet bekymrer Kystvakten

Kystvakten mener beredskapen i Barentshavet ikke er forsvarlig per i dag fordi de har for få flytimer med helikopter.

 

Jøsevold mener regjeringa burde ha interesse av å finne en ny leverandør, og svarer bekreftende på at spørsmålet også bør være interessant for fiskeridepartementet, ettersom Kystvakta blant annet forfølger fiskerikriminalitet.

– Fiskeridepartementet vil nok si at dette ikke er deres ansvar, men det er definitivt også deres ansvar, sier Jøsevold, og lover at siste ord ikke er sagt i saken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) varsler etter Forsvarssjefens konklusjon at han skal sette seg inn i saken og forsøke å finne en løsning for Kystvakta.


Eirik Sivertsen:

– Noe må gjøres umiddelbart

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det må på plass både en midlertidig og en langsiktig løsning for helikopterkapasitet hos Kystvakta.