Pasienter med tannlegeskrekk må reise ut av regionen for behandling

Nå blir det vanskeligere å være pasient med ekstrem tannlegeskrekk i Vesterålen. Disse pasientene må slutte hos sin faste tannlege og reise ut av regionen for å få behandling.
Pluss

Regjeringen publiserte 21. desember 2017 et nytt rundskriv kalt «Gult hefte». Her går det fram at vilkårene for stønad og kravene til dokumentasjon til enkelte tannlegepasienter blir endret. Et av områdene gjelder pasienter med «sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne».