Eldrerådet: redd behovet undervurderes

Sortland planlegger sykehjem på 2014-nivå

Det nye sykehjemmet som skal bygges på Sortland, planlegges med tanke på behovet i 2014, ifølge helsesjef Sture Jacobsen.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune, her ved Håløygtunet sykehjem.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Pluss

Det var under eldrerådets møte tirsdag at Sortlands kommunalsjef for helse- og omsorgssektoren, Sture Jacobsen, fortalte om status for nytt sykehjem på Lamarka. Tomtevalget ble gjort av kommunestyret i fjor.