Øker mer enn landssnittet:

Antall bedrifter øker godt i Sortland

Ved årets inngang var det totalt 1.156 virksomheter registrert i Sortland. Veksten har vært større enn det vi ser ellers i Kommune-Norge.
Pluss

Helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i løpet av fjoråret var en økning på 45 virksomheter i Sortland kommune. Så da lander man på totalt 1.156 foretak per 1. januar 2018. Dette er da stort og smått, alt fra enkeltpersonforetak til AS-er.