Kritiserer Hadsel kommune for regneferdigheter:

– Underlig, og håpløst for Stokmarknes

Eivind Pedersen i Nye Vesterålen eiendom er svært lite begeistret for hvordan kommunen vurderer de ulike butikkplanene for Sykehusbukta.

Omstridt: Dette tomteområdet er det rift om. Tre ulike interessenter har lagt fram planer om å reise dagligvarebutikk på området. 

Pluss

Nye Vesterålen eiendom har siden 2014 vært i dialog med kommunen om å få kjøpt nabotomta til det feltet selskapet eier, nemlig teigen hvor både Bergsmogården og gamle Byggern ligger. Slik det nå ligger an legger rådmannen opp til at et annet selskap skal få muligheten, og dermed få utvikle dagligvarebutikk på Søndre.


Vil si nei til Kiwi-planleggerne, selger heller ettertraktet tomt til Oslo-firma

Hadselrådmannen anbefaler å selge areal på Stokmarknes til selskapet som bidro til at Coop Extra etablerte seg på Sortland. – Saken vil sannsynligvis skape debatt uansett hvorledes en snur og vender på det, erkjenner rådmannen.

 

– Med tilgang til tomta hvor pumpehuset til sykehuset ligger kan vi utvikle Sykehusbukta som et helhetlig område. Jeg mener det vil være ødeleggende for utviklingen av Stokmarknes om området i stedet fortsatt skal være delt i småteiger, sier Eivind Pedersen i Nye Vesterålen eiendom.

Hvor mange årsverk?

Han har kontaktet VOL for gjennom media påpeke det han mener er uforståelige utregninger av kommunen. Tidligere er det kommet frem at Hadsel kommunes fagetat har vektet ulike momenter i tomtesaken, og kommet fram til at selskapet Fazenda er best.


Snøhetta-prosjekt fortsatt mulig:

Hadsel kommune bestemmer «Snøhetta-skjebnen» i februar

I februar vil det mest sannsynlig bli avgjort om Nye Vesterålen Eiendom realiserer planene om en egen Snøhetta-tegnet bydel på Stokmarknes.

 

– På samme måte som oss ønsker Fazenda å etablere dagligvarebutikk. Selskapet skriver i sin egen vurdering at de ser for seg rundt 30 ansatte på en slik butikk. Vi har gått ut fra Kiwis anslag (altså den butikken som kommer om Nye Vesterålen eiendom får utvikle området, red.anm.). Kiwi anslår rundt 11 årsverk. Butikker som dette vil gi temmelig likt antall ansatte. Derfor reagerer jeg sterkt på at kommunen gir vår konkurrent mye høyere score på dette punktet når de vekter de ulike prosjektene, sier Pedersen.

– Bør være likt for alle tre

Han har sendt VA selskapet Nye Vesterålen eiendoms egen utregning, hvor han har endret det han mener er åpenbare feil i vurderingene. Endringene går på tilgjengelighet og arbeidsplasser. Dette har Pedersen vurdert likt med Fazenda da det her er tilgjengelighet til nøyaktig same tomt og arbeidsplasser for tilsvarende butikk. Med de endringene gir dette hans selskap bedre totalscore enn konkurrentene.

– Hvorfor gir ikke også kommunen lik vekting for adkomst? Den bør være lik for alle tre tilbydere, sier Pedersen. Han reagerer også på at selskapet er trukket for «finansiell kapasitet».

– Det skjønner jeg ikke. Vi står klare til å bygge med Norgesgruppen som kunde. Og dersom vi altså får muligheten til å slå sammen tomtene kan vi få til en helhetlig utnyttelse av tomteområdene, som garantert vil gi flere arbeidsplasser enn de som er tilknyttet til en dagligvarebutikk alene. Derfor må vi være et bedre alternativ enn våre konkurrenter. Annet skjønner jeg ikke, sier han.

– Brukt flere år på prosjektet

Eivind Pedersen peker på at mulighetene for å fylle ut i Sykehusbukta blir betydelig redusert om tomtene blir delt opp i flere småteiger. Slik han ser dette vil videre utvikling av området betydelig redusert. For en aktør som kan samle eiendommene er muligheten langt bedre for utvikling og etablering av flere arbeidsplasser.


Fremdrift i planene for Kiwi-butikk på Stokmarknes

Nye Vesterålen Eiendom har sendt byggemelding til Hadsel kommune for å starte bygging av Kiwi-butikk på Søndre.

 

– Ingen må være i tvil om at vi er klare til å bygge en Kiwi-butikk i det øyeblikk vi får godkjenning for planene fra kommunen. Det vil være ødeleggende for sentrumsutviklingen å la området fortsatt være delt i mindre teiger, sier Pedersen. Hans selskap har i motsetning til de to andre selskapene ikke godtatt taksten på den omtalte tomta, blant annet fordi reglene til Statens vegvesen båndlegger en betydelig andel av tomta mot Søndregate. På tomta ligger også en fradelt eiendom, hvor sykehusets pumpestasjon er plassert. – Det har kommunen ikke nevnt i taksten, skriver Nye Vesterålen eiendom i et brev til kommunen. Selskapet mener å vite at det med stor sannsynlighet er forurenset masse i område, som må skiftes ut, og som derfor vil fordyre prosessen. Eivind Pedersen understreker overfor VA at selskapet er svært interessert i å få gjennomført sine planer, men legger samtidig ikke skjul på at han er skuffet på kommunen.

– Vi har brukt flere år på prosjektet vårt, og lagt ned nærmere 1,5 millioner kroner i form av Snøhetta sitt mulighetsstudie, grunnundersøkelser av tomt og utenforliggende sjøareal, som viser forurensing som må tildekkes. Alt dette etter møter med kommunen og forståelse for at vi skulle kunne få overta denne tomten. Da er det ikke rart at jeg blir skuffet når andre kommer inn etter at vi har utført idé og forarbeider. Da synes jeg det er rart at åpenbare feil fra kommunen, i vår disfavør, slipper gjennom i forarbeidet, sier han.


Rådmann Ola Morten Teigen:

– Politikerne må avgjøre om Sykehusbukta

Eivind Pedersen i Nye Vesterålen eiendom kritiserer kommunens fremgangsmåte i saken som gjelder salg av tomt i området gamle Byggern.