Kaster brannfakkel i flyplassdebatten

– Vesterålen har gjort sine politiske vurderinger når det gjelder stamflyplass og regionale veiutbygginger. Derfor må vi forholde oss til disse vedtakene eller gjøre dem om før vi eventuelt kan endre kurs for Vesterålen sitt vedkommende.

VEKSTPOTENSIAL: – Både innen reiseliv, utdanning og kultur er det konkrete prosjekter der jeg mener det er naturlig og rett at man i Vesterålsregionen samarbeider. Dette vil jeg ha diskusjon om i fredagens regionrådsmøte, og derfor inviterer jeg de andre kommunene til å stille med folk fra sine næringsetater, sier Jonni Solsvik. Foto: Alf Ragnar Olsen 

Pluss

Ordfører Jonny Solsvik i Andøy kommune mener at den til dels høytflygende debatten om framtidig samferdsel i Vesterålen må tas ned på bakken, bokstavelig talt.