Vesterålen Seaweed AS mot etablering i Øksnes:

Politikerne: – Synes dette er spennende planer

Teknisk hovedutvalg i Øksnes er positive til å innvilge søknad om tillatelse til akvakultur av makroalger i et flytende anlegg ved Gisløy.
Pluss

Forskere mener algeproduksjon kan bli en ny milliardindustri for Norge i fremtida. Gründere i Øksnes har med selskapet Vesterålen Seaweed søkt om tillatelse til å dyrke opp mot 2000 tonn tare utenfor Gisløy i Øksnes.