Evalueringsrapport om Vesterålen barnevern:

Fungerer bra, men er dyrt

– Vesterålen barnevern ha relativt få fristbrudd, får stort sett medhold både hos fylkesnemnd og tingrett og innehar en stor kompetanse. Det skriver Telemarksforskning i en evalueringsrapport om Vesterålen barnevern.

FUNGERER Telemarksforskning mener Kari Mortensen og alle de ansatte i Vesterålen Barnevern stort sett leverer en god barnevernstjeneste, men at det er noen utfordringer.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Vesterålen barnevern ble etablert i 2012 og utfører barnevernstjenester for Andøy, Sortland, Hadsel, Øksnes, Bø og Lødingen. Sortland er vertskommune.