– Skal presse på for å finne en løsning

Nyvalgt leder John Helmersen i Trafikksikkerhetsutvalget sier at gang- og sykkelveiprosjektene på Dverberg og Åse er satt på agendagen.

SINKE Leder John Helmersen (AL) i trafikksikkerhetsutvalget sier at Andøy kommune har vært en sinke i å legge til rette for gang- og sykkelveier. 

Pluss

Helmersen ledet sitt første trafikksikkerhetsutvalgsmøte fredag. Han er enig med Oddmund Amundsen at det er på tide at gang- og sykkelveiprosjektene blir realisert.