Andøy har mistet en fjerdelel av fiskerettighetene og alle trålerne

Alle trålerne er solgt ut av Andøy, og en fjerdeldel av kvoterettighetene i kystflåten er solgt.

MINDRE BÅTER: Andøyflåten er preget av at nesten alle de største båtene er solgt ut av kommunen. Johan Olsen mener at kommunen må investere i nye fiskere. Det betyr i denne sammenhengen at fiskere fra andre kommuner må fortelle hvor fantastisk flott fiskefeltene utenfor Andøy er. Båtene kan drive helårsfiske.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Det viser en oversikt Fiskeridirektoratet har satt sammen for VOL. Skipsmegler Johan Olsen myser mot statistikken som flimrer på skjermen. Han har et visst håp om at bunnen kan være nådd.