Andøya må kjøpe deler til rakettradar «Down under»

Radarene til Andøya Test Center begynner å dra på årene. Nå handler Andøya Test Center med med Australia for å få tak i reservedeler.

Gunnar Jan Olsen er daglig leder ved Andøya Test Center.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Daglig leder Gunnar Jan Olsen ved Andøya Test Center (ATC), som er en heleid bedrift under Andøya Space Center (ASC), opplyser til Vesterålen Online at styret i testsenteret jevnlig diskuterer å kjøpe ny rakettradar, men at en slik investering fort kan komme opp i over hundre millioner kroner. Derfor satser Andøya Test Center enn så lenge på å kjøpe brukte reservedeler fra et lignende radaranlegg som nå er rigget ned i Australia. Dermed kan selskapets radarer fortsatt kunne kan ha mange gode år foran seg, med mindre kostbare investeringer til reservedeler.