– Tannhelsetilbudet i Bø blir det samme

Tannlegen ved Straume tannklinikk har sagt opp sin stilling, og slutter i løpet av våren. Tannhelsesjef i region nord, Hanne M. Giæver sier tannhelsetilbudet til bøfjerdinger ikke skal bli endret.
Pluss

Tannhelsetjenesten i Nordland har ansvar for at prioriterte grupper får tilbud om tannhelsetjenester. Det som er prioriterte grupper er barn og unge fra 0-20 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, uføre og langstidssyke i institusjon og hjemmesykepleie. I tillegg er psykiatriske pasienter med regelmessig behandlingstilbud gjennom lokalt eller kommunalt behandlingsapparat, rusmisbrukere og innsatte i fengsel prioritert.