Fiskeridirektoratet setter inn ekstra ressurser i skreikontrollen:

– Vi merker at risikoen øker med økt aktivitet

Fiskeridirektoratet mener at risikoen for uregelmessigheter øker med den store aktiviteten i skreifisket. De setter inn ekstra ressurser for kontroll.

Fiskeridirektoratet intensiverer kontrollvirksomheten i skreisesongen. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

Pluss

Det innebærer at flere inspektører fra Fiskeridirektoratet er til stede, i lengre tidsrom enn de vanligvis er, i havner og på mottak som tar imot skrei.