Uenige om overskudd på sortlandsregnskapet:

Høyre: – Ganske tilfeldig Ap: – God styring

Når årsregnskapet skal summeres opp, viser det seg at Sortland går mer enn 25 millioner i pluss. Både Høyre og Ap er glade for det - men de er uenige om hvorfor det har blitt slik.

Kommunestyret i Sortland. Ap-benken på første rad.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Denne uka ble det klart at Sortland kommune går med over 25,4 millioner i overskudd, sammenligna med budsjett, i fjor. Rådmannen i Sortland trekker fram økt skatteinngang, lavere pensjonsutgifter og renteutgifter og løpende styring som hovedgrunner.