Observert i havna på Andenes

Krykkjer tilgriset av olje

På Andenes er det observert flere krykkjer som er tilgriset av olje.
Pluss

VOL har snakket med både Kystverket og Miljødirektoratet, men der er man ikke kjent med noe utslipp i nærheten av Andøya. De som har observert fuglene i havna på Andenes, har talt sju til åtte individer med olje i fjærdrakten.