11 prosent innvandrere i Vesterålen

Flest fra Litauen

Tall fra SSB viser at det er flest innvandrere fra Litauen i Vesterålen og Lødingen. Deretter følger Syria og Polen.

INTERNASJONALT 11,07 prosent av befolkningen i Vesterålen er innvandrere eller norskfødte med innvandrer foreldre. De kommer fra 83 forskjellige land. Her fra internasjonal aften i Andenes idrettshall i april 2016.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Tallene viser at det totalt er 3.614 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre i Vesterålen. Det utgjør 11,07 prosent av befolkningen. Ved utgangen av 2017 bodde det 32.633 innbyggere i de seks kommunene.