Få søkere til nedleggingstruede KEM

Kan spøke for KEM-linja alt fra høsten av

Bare seks personer med rett til plass har søkt på KEM-linja i Sortland til høsten. Søkertallet til byggfag er også lavt.

KEM-linja - Klima, energi og miljøteknikk - er en del av byggfagavdelinga på Sortland videregående skole - enn så lenge. Linja utdanner blant annet rørleggere.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Til neste år har kun ni elever med rett til plass søkt byggfag i Sortland. For KEM-linja (Klima-, energi- og miljøteknikklinja) er tallene lavere: kun seks med rett har søkt. (To uten rett har søkt på byggfag, tre på KEM.)