Forsvaret har solgt unna boliger på Andenes

Må bruke 13,2 millioner kroner på å leie nye boliger til befalet

Forsvaret må leie inn 30 boenheter fram til Andøya flystasjon legges ned. Det koster 2,2 millioner kroner i året. Fram til ut 2023 blir det minst 13,2 millioner kroner.

LEIER Her leier Forsvaret boligkvarter til befal. Avtalen koster 2,2 millioner kroner per år og kan løpe helt til ut 2023.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det var en gang et forsvar som hadde mange boliger på Andenes. Opp gjennom årene har Forsvaret solgt unna det meste av boligene. Det siste man solgte var åtte boliger i Hilmar Hansens vei på Andenes. De ble kjøpt av Andøy kommune for 7,79 millioner kroner.