Andøy Reiseliv frykter kaos i turistsesongen

Andøy Reiseliv har overfor Andøy kommune tatt initiativ til en rekke hastetiltak for å bedre avviklingen av turistsesongen kommende sommersesong. Trygve Hansen i Andøy reiseliv håper på realisering før sesongen starter.

Skiltkaos: – Skiltingen til Andenes sentrum og tilbud for turister er nærmest fraværende for dem som kommer med ferga. De fleste kjører derfor på utsiden av Andenes, og dermed taper Andenes viktige inntekter fra turismen, sier Trygve Hansen i Andøy Reiseliv. Foto: Tord Viken 

Pluss

Næringssjef Brita Erlandsen innkalte til møte med Andøy Reiseliv og Andøy næringsforening for å iverksette tiltak som haster før turistsesongen slår inn for fullt til sommeren.