Sortland kommune:

Vil bruke 900.000 på bedre trafikksikkerhet i skolekvartalet

Politikerne i Sortland er enige om at noe må gjøres for å bedre trafikksikkerheten i skolekvartalet. Nå foreslår administrasjonen i kommunen å bruke nesten en million kroner på utbedringstiltak.

Det er her, i veisløyfa som går forbi ungdomsskolen, den videregående skolen (avbilda) og legekontoret, at det nå foreslås trafikktiltak.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det har lenge vært uttrykt bekymring fra flere hold om trafikksikkereten i skolekvartalet på Sortland. Fra flere hold - blant annet Statens Vegvesen, innbyggerhold, fra Borealis og foreldre ved skolene i området - har det blitt påpekt at det er en svært kaotisk situasjon i skolekvartalet rundt skolestart og -slutt hver dag, med mange parkerte biler, elever som slippes av og krysser veien på forskjellige steder.