Skal rassikre Andenes – Bleik

Utreder tre tunnel-alternativer

Statens vegvesen har nå startet arbeidet med rassikringen mellom Andenes og Bleik. I det kommende året skal man vurdere og velge ett av tre alternativer for ny tunnel på fylkesveg 976.
Pluss

– Vi skal nå sette ned en arbeidsgruppe i Statens vegvesen som skal jobbe med dette, sier Svein Kåre Strøm i Statens vegvesen.