Lite nytt om Andøya i regjeringens dronestrategi

Det er lite nytt om et eventuelt nasjonalt dronesenter i Andøy i regjeringens nylig framlagte dronestrategi. Men regjeringen lover at det skal utredes.

DRONESENTER? I sin nye dronestrategi lover regjeringen å utrede et nasjonalt dronsesenter i Andøy. Når en utredning vil foreligge, sier man ingen ting om.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Regjeringen skriver at strategien inneholder fem overordnede mål og 25 initiativer for hvordan man skal legge til rette for vekst i dronebransjen.