Brant i Kystverketfartøy - ligger til kai i Sortland

Det var en tavlebrann i Kystverkets båt Strilborg søndag, den ligger nå til kai ved Sortland havn. Kystvakta har derfor gjort en av sine båter disponible som slepebåt.

Kystverket-båt Strilborg ligger til kai i Sortland etter en brann om bord.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Kystverket har to slepebåter som skal dekke hele nordområdet, fra Røst til Russland-grensa, og en av dem - Strilborg - er nå ute av drift.