Rassikring og satellitter utfordrer reiselivssatsing:

Kan miste status som nasjonal turistveg

Vestsiden av Andøya kan miste status som nasjonal turistveg på grunn av planen til Andøya space center sør på Andøya og den varslede rassikringen mellom Andenes og Bleik. Det fremgår av en rapport Nasjonale turistveger har laget.

KLÆVA Det er flott utsikt fra Nasjonal turistvegs anlegg i Klæva på fylkesveig 976. Den planlagte rassikringen mellom Andenes og Bleik samt planene om satelittoppskytingsbase lengre sør på Andøya kan føre til at strekningen mister status om nasjonal turistveg.  Foto: Jørn Aune

Pluss

I 2013 åpnet utsiktspunktet i Klæva. I juni i år åpner den nye rasteplassen Ved Bukkekjerka. De totale investeringene i disse to stedene ligger et sted mellom 25 og 30 millioner kroner.