Verdiskapingen i Nord-Norge kunne vært langt høyere:

Inge Berg: – Dagens ordning med MTB rammer Nord-Norge spesielt

– Nord-Norge taper stort på at man fortsatt ikke får drive oppdrett med rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse).

Lærdom: F.v. Siv Dagny Aasvik (Ap) Tor Anders Elvegård (Nordlaks), samt stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth (Ap) og Åsunn Lyngedal (Ap). Politikerne brukte hele dagen sammen med ansatte på Nordlaks og Lerøy. – Vi har stort ønske om å legge til rette for varige arbeidsplasser gjennom hele året, både hos Nordlaks og hos Lerøy, sier Cecilie Myrseth. Foto: Knut Ivar Aarstein  Foto: KNUT IVAR AARSTEIN<----------

Pluss

Inge Berg og Nordlaks hadde denne uka besøk av Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth, samt Åsunn Lyngedal, som begge to sitter på Stortinget. Hadselordfører og partikollega Siv Dagny Aasvik var lokal guide under besøket.