Arbeidstilsynet skal inspisere ambulansen ved NLSH Vesterålen

Arbeidstilsynet skal inn på Nordlandssykehuset for å vurdere om helseforetakets ambulansestasjon på Stokmarknes følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.
Pluss

Tidligere i år var det Vesterålen interkommunale legevakt på Stokmarknes som ble kontrollert av Arbeidstilsynet. Nå er det ambulansens virksomhet ved Nordlandssykehuset på Stokmarkens som skal gås nærmere etter i sømmene.