Rødt: – Bryter med arealplanen | Fylkesmannen: –Vet ikke hva vi gjør nå: | Lossius: – Dette vedtaket vi ønsket

Uenige om konsekvenser etter at formannskapet fastslo at Kringelen ikke trenger reguleringsplan

Formannskapet i Sortland vedtok tidligere i april å oppheve dispensasjonen fra arealplanen de tidligere har gitt Kringelen masseuttak. Samtidig fastslo de i vedtaksteksten at uttaket ikke trenger reguleringsplan i det hele tatt.

Formannskapet var på besøk i masseuttaket på Kringelen i fjor.  Foto: Gaute Bergsli

Pluss

12. april ble det avholdt formannskapsmøte i Sortland. En av sakene på programmet, var konflikten rundt Kringelen masseuttak.