FAU er positive:

Ønsker mobilfri skole ved ungdomsskolen

Etter å ha evaluert dagens mobil-ordning ved Sortland ungdomsskole, er FAU positive til å innføre mobilfri skole. Nå skal elevene få si sitt syn på saken.

FAU ved Sortland ungdomsskole er positive til å innføre mobilfri skole. I løpet av mai skal elevene ha framlagt sitt syn på saken.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Rektor ved Sortland ungdomsskole, Vidar Halvorsen la fram saken i et FAU-møte, der dagens ordning med mobilbruk blant elever ble drøftet.