Oppsiktsvekkende, sier havforskeren:

– Fant fullt av mikroplast mellom fiskeeggene

Da forsker Terje van der Meeren skulle undersøke hvor mye fiskeegg der var i Repparfjorden i Finnmark, var det mikroplast i om lag 25 prosent av prøvene han drog opp fra fjorden.

Under mikroskopet ser forskeren tydelig de fargerike plastfibrene som flyter mellom organisk materiale som algetrådar og dyreplanktonet raudåte (2,5 millimeter lange). Bildet er forstørra 8 gangar, og den blå mikroplasttråden er 14 mm lang.  Foto: Terje van der Meeren / Torhild Dahl

Pluss

Terje van der Meeren er forsker ved Havforskningsinstituttet. I sitt arbeid filtrerer han store mengder sjøvann på jakt etter fiskeegg. Og det var under dette arbeidet han fant mengdene med fiber som er mikroplast.