Barnehagetallene for Vesterålen:

– Må legge fram sak for kommunestyret om flere barnehageplasser

I Øksnes var det flere søkere enn barnehageplasser i vår. Dermed må kommunen opprette flere barnehageplasser. – Alle får plass, lover kommunalsjef Lill Sørensen.

Lill Sørensen, kommunalsjef skole, barnehage og flyktningtjeneste i Øksnes kommune.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

I disse dager har tilbud om barnehageplass gått ut til småbarnsforeldre over hele landet - også her i Vesterålen.