Helse og omsorgssjef i Sortland kritisk etter nok en samtidighetskonflikt:

– Lege måtte rykke ut med hjertestarter fra legekontoret etter at mann fikk hjertestans

En lege i Sortland har sendt inn en klage om uønsket samtidighetskonflikt i forbindelse med en hjertestans i Sortland.
Pluss

I klagen kommer det frem at legen ved legekontoret i Sortland i april i år, måtte rykke ut til en pasient med hjertestans. Dette da ambulansen på Sortland var opptatt i et annet oppdrag. Det ble av AMK rekvirert ambulanse fra Hadsel.