Behov for «hele dagens operative infrastruktur»

Kommunen kan ikke planlegge etterbruk av flystasjonen

Arbeiderpartiet vil omgjøre Andøya flystasjon til en forsterkningsbase. Forsvaret sier på sin side at man har behov for hele Andøya flystasjon, og ber om at Andøy kommune får beskjed om å ikke lage planer som innebærer etterbruk av Andøya flystasjon.

ALT Forsvaret har behov for hele Andøya flystasjon – også i framtiden. Ønsket er på kollisjonskurs med Stortingets vedtak og også Arbeiderpartiets forslag om å bruke Andøya flystasjon som en forsterkningsbase. 

Pluss

I langtidsmeldingen for Forsvaret «Kampkraft og bærekraft» er det beregnet at Andøya flystasjon som beredskapsbase vil koste 2,7 milliarder kroner over 20 år. Dette er det per nå ikke avsatt penger til.