Søkt om forprosjektering på 60 nye rom og konferanselokale:

– Foreløpig ser vi ikke et marked

Sortland hotell søker om forprosjektering for bygging av opp mot 60 nye rom, og også konferanselokale. Men daglig leder Harald Mical Jakobsen understreker at de ikke har noen byggeplaner for øyeblikket.

Daglig leder Harald Mical Jakobsen ved Sortland hotell sier de ikke har noen konkrete planer om bygging, selv om de har søkt om forprosjekt.  Foto: Espen Mowinckel p

Pluss

Styret i Sortland hotell har gitt grønt lys til forprosjektering for utvidelse av Sortland hotell - med opp mot 60 rom, og konferanselokaler.