Misforståelse førte til skjenkekontrollkrøll

Det var en misforståelse som gjorde at skjenkekontrollørene ikke fikk adgang til Satellitten bar ved Andøya flystasjon 2. desember i fjor. Det er konklusjonen til Helsedirektoratet.

MISFORSTÅELSE Helsedirektoratet har konkludert med at det var en misforståelse som førte til at skjenkekontrollørene ikke fikk adgang til Satellitten barinne på Andøya flystasjon 2. desember i fjor. Saken får ikke videre etterspill.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Pluss

Lørdag 2. desember møtte skjenkekontrollørene opp i Nordport ved Andøya flystasjon for å kontrollere Satellitten bar. – Skjenkekontrollører nektet adgang. Ble bedt om «pelle oss hjem» og fikk ikke adgang til skjenkested, står det i kontrollrapporten. Dette var for øvrig ikke første gang kontrollørene ble nektet adgang. Det skjedde også i april. – Vakta sa at baren var stengt, vi kom ikke inn på området, står det i rapporten fra 21. april. Ved en kontroll i juni fikk kontrollørene adgang. – Ble sluppet inn av vakt i Nordport. Satellitten var stengt, står det i den rapporten.

Statlig bevilgning, kommunal kontroll

Satellitten bar har ei statlig innvilget skjenkebevilling, men det er Andøy kommune som står for kontrollen. Det er Securitas som utfører kontrollene på vegne av kommunen.


Skjenkekontroll-sak sendes til Helsedirektoratet

– Skjenkekontrollør ble bedt om å «pelle» seg hjem fra flystasjonen

Helsedirektoratet skal nå avgjøre hva som skal skje etter at kommunens skjenkekontrollør ble bedt om å «pelle» seg hjem fra Andøya flystasjon.

 

Det betyr at kommunen ikke har myndighet til å inndra bevilgningen eller på annen måte reagere overfor bevillingshaver dersom det avdekkes brudd.

Kommunen sendte derfor sin skjenkerapport til fylkesmannen i Troms, som har sendt den videre til Helsedirektoratet som har fått delegert myndighet til å avgjøres saker som omhandler statlige skjenkebevillinger.

– Misforståelse

Luftvingsjef Ingvild B. Jensrud har tidligere pekt på at at kontrollørene ble nektet adgang på grunn av en misforståelse. – l den konkrete hendelsen handlet det om en misforståelse og muligens manglende informasjon om hensiktsmessig fremgangsmåte ved skjenkekontroll i regi av Andøy kommune, skriver Jensrud i et brev til Andøy kommune etter kontrollen.

Hun viser videre til at kontrollørene sa de skulle kontrollere 333-skvadronen, og at de dermed korrekt ble nektet adgang til denne delen av flystasjonen.

Ber begge parter skjerpe seg

Helsedirektoratet deler oppfatningen om at episoden skyldes en misforståelse.

– På bakgrunn av opplysningene som fremkommer av kontrollrapporten og bevillingshavers uttalelse vurderer Helsedirektoratet at skjenkekontrollørene ble nektet adgang til fritidsmessen på bakgrunn av en misforståelse. Dersom kontrollørene fra Securitas hadde presentert seg med at de skulle gjennomføre en skjenkekontroll av fritidsmessen på Andøya flystasjon, ville saken trolig fått et annet utfall, skriver direktoratet i sin avgjørelse.

Helsedirektoratet ber imidlertid begge parter om å skjerpe seg. Direktoratet påpeker at skjenkekontroll av Forsvarets befals- og fritidsmesser skal utføres på linje med ordinære skjenkebevillinger, men at lokaliseringen inne på militært område skaper utfordringer.

– Forsvaret må således ha gode rutiner og legge til rette for at skjenkekontrollørene gis adgang til skjenkestedene. Samtidig må bevillingsmyndigheten i sin dialog med skjenkekontrollørene påpeke viktigheten av å være presise når kontrollørene henvender seg til vaktpersonell ved en militærbase/anlegg for å unngå eventuelle misforståelser vedrørende kontrollen de skal utføre, skriver Helsedirektortatet.

Direktoratet er fornøyd med at Forsvaret lover å se på egne rutiner etter denne hendelsen.

– Bevillingshavers redegjørelse viser at Forsvaret tar hendelsen til etterretning og vil se nærmere på egne rutiner og informasjon når det gjelder å gi skjenkekontrollører adgang til fritidsmessen ved skjenkekontroll. Helsedirektoratet ser derfor ikke behov for å følge opp saken videre, skriver direktoratet.