Fylkesrådet vil bruke 10 millioner av fjorårets overskudd til Narom-utbygging:

– Håper å starteNAROM-utbygging til høsten

Når fylkestinget samles 11. juni, skal overskuddet fra 2017 på 45 millioner kroner disponeres. 10 av dem kan havne i Andøy.

Påbygg: Det planlagte påbygget vil gi rom for blant annet 20 kontorer, og vil ligge over dagens resepsjonsområde i Romskipet Aurora. Tegning: Norconsult 

Pluss

Det er et enstemmig fylkesråd bestående av Ap, Sp, KrF og SV som går inn for at Narom skal få 10 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk i Nordland fylkeskommune. Fordelingen av midlene blir formelt vedtatt på fylkestinget 11. juni.