Vesterålskommuner positive til oppdrettsskatt

– Kommunene må få noe igjen for å tilrettelegge for oppdrettsnæringa

Både røde og blå ordførere i Vesterålen støtter innføring av en produksjonsavgift for oppdrettsnæringa. De er opptatt av at det er kommunen som må sitte igjen med pengene. Det kan bety millioner i kommunekassa.

Bø-ordfører Sture Pedersen støtter innføring avskatt eller produksjonsavgift i oppdrettsnæringa.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Denne uka behandla næringskomiteen SVs forslag om å innføre en skatt, eller produksjonsavgift, på oppdrettsbedrifter. Forslaget ble ikke vedtatt - i stedet vedtok flertallet i komiteen at de ber regjeringa sette ned et utvalg som skal vurdere en slik skatt, med forskjellige betalingsmodeller. Hovedbegrunnelsen er at de mener innretninga på avgiften SV foreslo, ikke nødvendigvis var riktig, ettersom den ikke skilte mellom store og små selskaper, hvorvidt de gikk med overskudd og lignende.