Eiendomsoverdragelser i juni.
Pluss

Bøveien 694 (Gnr 28, bnr 38) er overdradd for kr 1.200.000 fra Siw Larsen til Frank Arne Både (01.06.2018)