Ola Morten Teigen i Hadsel har konkludert:

Rådmannen vil bygge nytt helsehus

Fem dager etter at kommunestyret bestilte en mer grundig utredning av «modulbyggalternativet», kom den klare anbefalingen om at de aktuelle helsetjenestene på Stokmarknes bør flyttes til et slikt modulbygg.

– UANSETT BILLIGERE: I sitt seneste saksfremlegg har rådmannen tatt vedlikeholdsutgifter med i beregningen, og er fremdeles klar på at et helsehus av typen modulbygg er veien å gå på Stokmarknes. Bildet er av Charlottenlund helse og velferdssenter, som er levert av firmaet som kan ende opp med å bygge for Hadsel kommune. FOTO: malthus uniteam 

Pluss

«Ut fra en faglig og økonomisk vurdering, anbefaler rådmannen at det etableres et nytt helsehus i tilknytning til Stokmarknes sykehjem/HDO», heter det i sakspapirene til neste ukes møte i arbeidsmiljøutvalget. Denne innstillingen danner også grunnlaget for den politiske behandlingen som i tur og orden skal foregå denne måneden i helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og til slutt kommunestyret 21. juni.