– Jeg var nok naiv

I partsforklaringene kom uenigheten mellom den saksøkte og saksøker tydelig frem.
Pluss

I sin forklaring på hvorfor han kjøpte båten, sa saksøker at han ønsket seg en båt i forbindelse med pensjonsalder. I retrospekt la han ikke skjul på at han nok var litt naiv i forbindelse med kjøpet for to år siden.