Strid om båtkjøp i tingretten

Tirsdag er andre og siste dag i en rettstvist i Vesterålen tingrett der en båtkjøper fra Vesterålen ønsker å oppheve et båtkjøp på grunn av det han mener er vesentlige mangler som han ikke ble forespeilet i forkant av kjøpet.
Pluss

Den saksøkte parten i saken, kjøpte fritidsbåten fra Atlantica Båtforsikring/Tryg Forsikring i 2011. På det tidspunktet var båten betydelig skadd på grunn av en tidligere grunnstøting.