Svært gode fangster utenfor Bø av «Norges minste»

Båtene «Arnøytind» og «Asbjørn Selsbane» opplever et særdeles godt fiske etter raudåte utenfor Bø. Dette er den desidert minste arten som fanges av norske båter, men samtidig også den mest tallrike.

  Foto: forskning.no

Pluss

De to båtene fanger hoppekrepsen raudåte for Calanus, som har sitt kontor på Sortland. Den lille hoppekrepsen, som bare er 2-5 millimeter lang, gir utmerket marin olje, som selges til forbrukere over hele verden.